Очистка промислових стічних вод від нафтопродуктів

Інжинірингова компанія «ЗІКО» реалізує готові рішення для очищення води від нафтопродуктів для підприємств Львова та інших регіонів України. Ми також пропонуємо широкий асортимент фільтрів, систем зворотного осмосу і іншого устаткування для якісного водоочищення.

Фахівці компанії:

 • виїжджають на об'єкти замовників і проводять детальний аналіз води;
 • підбирають обладнання відповідно до результатів аналізів відпрацьованого середовища або проектують індивідуально системи водоочищення;
 • встановлюють, налагоджують і запускають системи для очищення нафтовмісних стічних вод, проводять їх обслуговування і ремонт.

На все обладнання і комплекс послуг надається гарантія якості.

Очищення стічних вод нафтопереробних заводів

Якісне очищення стоків від нафтопродуктів — обов'язковий етап виробничих циклів НПЗ, оскільки вода використовується в якості:

 • охолоджувача обладнання, агрегатів і кінцевої продукції;
 • джерела конденсату і пари;
 • розчинника для змішування реагентів.

Після використання води в цих технологічних процесах відпрацьоване середовище може мати різну ступінь забрудненості і відрізнятися за складом забруднень. У ньому можуть міститися:

 • карбамід і амонійні іони;
 • циклічні органічні вуглеводні і фенол;
 • ПАР (поверхнево-активні речовини) і парафіни;
 • жирні кислоти, нафтопродукти, сульфати і інші забруднення.

Монтаж нафтовловлювачів або систем очищення стічних вод від нафтопродуктів дозволяє очищати відпрацьоване середовище до безпечного стану. Після чого воду можна скидати в каналізаційні системи, на грунт, в водойми або використовувати повторно.

Технології очищення води від нафтопродуктів

Є 2 основних технології очищення нафтовмісних стічних вод:

 1. Механічна.
 2. Фізико-хімічна.

Механічне очищення стоків від нафтопродуктів


Цей метод очищення стічних вод нафтопереробних заводів дозволяє видаляти з відпрацьованою середовища до 65% домішок. Технологія механічного водоочищення — відстоювання у нафтовловлювачах. Стоки поміщаються в резервуари, де протягом 6-24 годин очищаються від нафтопродуктів. Це можуть бути як статичні, так і динамічні резервуари. У першому випадку середовище знаходиться в нерухомому стані, в другому — переміщається вертикально або горизонтально.

Фізико-хімічне очищення стоків нафтопереробних підприємств

Ця технологія дозволяє очищати відпрацьоване середовище від зважених речовин і розчинених у воді домішок. Найбільш ефективні методи очищення води від нафтопродуктів:

 1. Флотація — видалення із середовища колоїдних і диспергованих забруднень за допомогою бульбашок газу.
 2. Сорбція — поглинання з середовища забруднень поверхнями адсорбентів (твердих матеріалів). Для цього можуть використовуватися: активоване вугілля, алюмогель, силікагель, цеоліти.
 3. Іонообмін — іонообмінні матеріали видаляють з середовища іони, замінюючи їх такою ж кількістю іонів іоніту.
 4. Гіперфільтрація — очищення забруднених нафтою стічних вод за допомогою установок зворотного осмосу. Стоки під великим тиском подаються на напівпроникні мембрани, які очищають воду на молекулярному рівні.
 5. Нейтралізація — очищення відпрацьованого середовища від лугів і кислот.
 6. Екстракція — перерозподіл забруднень в суміші двох взаємно нерозчинних рідин.
 7. Евапорація — метод очищення стічних вод нафтопереробних заводів шляхом пропускання через забруднене середовище нагрітої до 100° C водяної пари.

Для отримання більш детальної інформації про методи очищення води від нафтопродуктів, Ви можете зв'язатися з фахівцями компанії «ЗІКО» за наданим в розділі «Контакти» номером телефону. Наші менеджери проконсультують з питань вибору нафтовловлювачів, нададуть вичерпну інформацію про характеристики і вартість обладнання для водоочищення.

Заявки на поставку обладнання також приймаються на електронну пошту компанії.