Системи очищення промислових стічних вод для підприємств

Захист природних ресурсів (таких як річки, озера і так далі) є важливою частиною інженерних рішень з очищення промислових стічних вод.

Вода, яка використовується в промислових процесах - від виробництва сталі до сільського господарства чи виробництва електроенергії - неминуче змінюється в процесі виробництва. Хімічні елементи додаються і побічні продукти накопичуються в міру того, як вода проходить через систему. У результаті промислові стічні води часто потребують очищення від твердих речовин, фенолів, синтетичних поверхнево-активних речовини, важких металів, органічних речовин з тривалим терміном розкладання перш ніж вони можуть бути повторно використані або скинуті у водойми.

Завдяки цьому кількість відходів, що викидаються зменшується, що зводить до мінімуму забруднення навколишнього середовища. На жаль, компанії, які знаходяться під сильним конкурентним тиском, щоб зберегти якомога нижчі витрати, не виділяють коштів для впровадження нових технологій або удосконалень існуючих систем очищення стічних вод. Однак, раціональне використання цих систем дозволяє виправдати ці витрати. Очищення промислових стічних вод дозволить повторно використовувати вже відпрацьовану воду після того, як вона пройде через систему фільтрації. При використанні таких систем економія води становить близько 80%. Решта 20% втрачаються разом з брудом і домішками.

Додатковим стимулом є економія на штрафах та виплатах за утилізацію відходів на водоканалах та приватних очисних спорудах, які можуть складати сотні тисяч гривень/ рік.

Таким чином очищення промислових стічних вод – це економія коштів та екологічність.

Вимоги до гранично допустимої концентрації скидання промислових стічних вод

При скиданні стічних вод безпосередньо у водний об'єкт необхідно керуватися “Правилами охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами №465-99”. У ньому визначені гранично допустимі концентрації речовин, перевищення яких завдасть непоправної шкоди флорі і фауні водойми (а також призведе до перевірок і штрафів).

Існує кілька способів очищення промислових стічних вод. Адже різні види забруднення стічних вод вимагають різних методів їх видалення.

Механічний спосіб. Вода надходить в установку через насоси та пропускається через металеву решітку або сітку для запобігання потрапляння великих предметів в систему. Видаляються такі предмети, як фрагменти дерева, пластик і жир. Видалений матеріал промивають, пресують і утилізують на звалищі. Відфільтровані стічні води потім перекачуються на наступний етап: видалення піску. Вкрай важливо попередити потрапляння великих домішок на наступні стадії очищення. 

Залежно від розміру, складу стічних вод та вимог замовника, механічна очистка включатиме: грати механізовані; решітки-дробарки; дробарки відходів; преси-ущільнювачі, сита барабанні або дискові, пісковловлювачі.                

Біологічний. Після первинного очищення стічних вод, вона все ще містить велику кількість розчиненого і колоїдного матеріалу, який необхідно видалити перед скиданням. Питання в тому, як перетворити розчинені матеріали або тверді частинки, які занадто малі для осадження, в крупніші частки, щоб дозволити процесам фільтрації усунути їх. Це може бути досягнуто вторинною обробкою, тобто біологічною.

Осаджені стічні води потрапляють у біореактор, де в аеробних або анаеробних умовах органічна речовина утилізується мікроорганізмами, такими як бактерії (аеробно чи анаеробно), водоростями та грибами (аеробно). Біореактор забезпечує відповідні умови для мікроорганізмів для відтворення та використання розчиненої органічної речовини як енергії для себе. 

Мікроорганізми здатні розкласти органічну речовину за допомогою двох різних біологічних процесів: біологічного окислення та біосинтезу. Біологічне окислення утворює деякі кінцеві продукти, такі як мінерали, які залишаються в розчині і скидаються з стоками. Біосинтез перетворює колоїдну і розчинену органічну речовину в нові клітини, що утворюють у свою чергу щільну біомасу, яку потім можна видалити осадженням.

Хімічний. У технологіях раннього очищення стічних вод хімічне очищення передувало біологічному очищенню. Останнім часом біологічна обробка передує хімічній в процесі очищення. Хімічна обробка зараз розглядається як третинне очищення, яке в більш широкому розумінні можна визначити як "очищення стічних вод процесом, що включає хімічну обробку". Основними процесами хімічної обробки є: хімічні осадження, нейтралізація, адсорбція, дезінфекція (хлор, озон, ультрафіолетове світло) та іонообмін для видалення жорсткості.

Фізико-хімічний. Фізико-хімічна обробка вилучає зі стічної води тонкодисперсні і розчинені неорганічні речовини, руйнує органічні сполуки які важко окислюються.

Існує кілька способів фізико-хімічної очистки:

  • коагуляція - в основі методу лежить додавання в стічні води активних коагулянтів: солі амонію, міді, заліза і т.д., тоді шкідливі речовини випадають в осад, які вилучаються без особливих зусиль 
  • адсорбція - адсорбція заснована на здатності певних речовин вбирати домішки. Найбільш частими реагентами є активоване вугілля, бентонітові глини, торф, цеоліти і т.д.
  • флотация - флотація заснована на утворенні повітряних бульбашок, які піднімають домішки вгору. Утворюється шар піни, яку легко видалити. Метод дієвий при обробці стічних вод від нафтопродуктів, волокнистих часток, масел і інших речовин
  • екстракція - забруднюючі домішки розподіляються в суміші двох рідин, які не розчиняються одна в одній. Використовують для видалення зі стічних вод органіки, яку згодом переробляють: жирні кислоти, феноли. Таким чином, підбираються такі рідини, які здатні розчинити цінні речовини зі стічної води, але не розчиняються з самої очищеної води і після виділення першої рідини з другої, одна з них буде частково очищена.
  • іонообміні методи. Завдяки цьому можна забирати з стічних вод потрібні радіоактивні речовини і домішки: фосфор, миш'як, ртуть, свинець і ін.

Підсумок

Найчастіше очисні споруди виглядають як система герметичних резервуарів і трубопроводів, компактно розташована на виробничому майданчику. Крім самих споруд проектується під'їзна дорога і споруди обробки осадів та надлишкових мулів.

Проектування споруд очищення промислових стічних вод проводиться індивідуально для кожного підприємства залежно від добової кількості стоків, від режиму їх надходження по годинах на добу (часовий графік припливу) і, звичайно, забрудненості. Грамотно складена схема очищення знижує концентрацію забруднень в стоці до мінімальних позначок.                                                                         

ТОВ «Компанія «ЗІКО» пропонує ряд систем очищення промислових стічних вод, придатних для всіх основних галузей промисловості, включаючи виробництво продуктів харчування і напоїв, автомобілебудування, гірничодобувну промисловість, фармацевтику, нафтохімію і енергетику. 

Потрібна консультація -  звертайся у розділ Контакти