Санітарно-захисні зони очисних споруд

Санітарно-захисні зони очисних споруд

Для споруд централізованих систем очищення господарсько-побутових стічних вод потрібно передбачати зони санітарної охорони, обладнані відповідно до нормативів, які регулюються Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ДСП №173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», ДБН 360-92 «Планування та забудова міських і сільських поселень»

Санітарно-захисні зони ( далі СЗЗ) створюються для захисту населення від впливу несприятливих чинників (пил, гази, шум, вібрації і інш.), які можуть бути результатом роботи очисних споруд, величина яких на межі санітарно-захисної зони не повинна перевищувати гігієнічних нормативів, встановлених для населених місць. 

В жодному разі територія санітарно-захисної зони не повинна розглядатись як резерв  нового  будівництва,  реконструкції,  капітального ремонту об’єктів  підприємства чи розширення селищної території

Щоб врахувати і дотриматись усіх нормативних моментів, проект організації санітарно-захисної зони слід розробляти  в  комплексі  з  проектом будівництва (реконструкції) очисних споруд з першочерговою реалізацією заходів, передбачених  у законі. 


Очисні споруди відносяться до категорії об'єктів, що мають підвищену екологічну небезпеку, тому для таких об'єктів законодавством України нормується ширина санітарно-захисної зони, яка залежить від характеру і потужності очисних споруд, досконалості технологічних процесів, рівня несприятливих чинників, наявності протишумових, противібраційних і інших захисних заходів. 

Так, до прикладу, розміри санітарно-захисних зон для очисних споруд господарсько-побутової каналізації є наступними:


Найменування споруд
ССЗ при розрахунковій продуктивності споруд, до 0,2 тис.м3/добу
ССЗ при розрахунковій продуктивності споруд більше 0,2 до 5 тис.м3/добу
ССЗ при розрахунковій продуктивності споруд більше 5 до 50 тис.м3/добу
ССЗ при розрахунковій продуктивності споруд більше 50 до 280 тис.м3/добу
1Споруди механічної та біологічної очистки з муловими майданчиками для зброджених осадів, а 
також окремо розташовані мулові майданчики
150200400500
2Споруди механічної та біологічної очистки з термомеханічною обробкою осадів в закритих приміщеннях
100150300400
3Поля фільтрації
200300500----
4Землеробські поля зрошення
150200400----
5Біологічні ставки
200200300300
6Насосні станції, регулюючі резервуари закритого типу, локальні очисні споруди
15202030

Санітарно-захисні зони каналізаційних очисних споруд продуктивністю понад 280 тис. м³/добу встановлюються на підставі розрахунків розсіювання газів, що мають неприємний запах, місцерозташування об’єктів, рози вітрів та інших факторів, але не менше ніж 500 м.

Для локальних очисних споруд із потужністю очистки до 50 м³/добу величина СЗЗ може складати менше 15 м.

Варто зауважити, якщо використовуються фільтруючі траншеї, фільтруючі колодязі, а також піщано-гравійні фільтри в якості споруд доочищення після аераційних установок або септиків, які використовуються в якості основних очисних споруд стічних вод, тоді санітарно-захисну зону приймають для:

- фільтруючих траншей і пiщано-гравійних фільтрів – 25 м,

- фільтруючих колодязів – 8 м: 

- септиків – 5 м:

- аераційних установок на повне окиснення з аеробною стабілізацією мулу продуктивністю до 700 м³/добу – 50 м.

Санітарно-захисні зони від шламонакопичувача приймають залежно від складу і властивостей шламу згідно з вимогами ДБН В 2.4-5

Усі прописані вище та інші нормативи щодо санітарних зон допоможуть врахувати спеціалісти компанії «ЗІКО» під час розробки робочого проекту нових чи реконструйованих очисних споруд, який  гарантовано отримає позитивний експертний висновок згідно чинного законодавства.

Залишити коментар
Назва:
E-mail * :
Коментар * :